Department of Informatics and Mechatronics

Fields of study

Obszary do wyboru w ramach kierunku Informatyka:

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia