Department of Informatics and Mechatronics

Study at home

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy przygotowała innowacyjną ofertę dydaktyczną na rok akademicki 2012/2013, która dotyczy kierunku Informatyka. Są to studia przygotowane specjalnie dla osób, które na stałe przebywają za granicą.

Dla osób, które pracują za granicą i chciałyby się przygotować do powrotu na rynek pracy w Polsce, lub podnieść swoją atrakcyjność na rynku pracy za granicą ważne jest odpowiednie wykształcenie. Obecnie największą pewność zatrudnienia podobnie w Polsce tak i w całej Europie zapewnia wykształcenie inżynierskie. Wychodząc naprzeciw temu zapotrzebowaniu przygotowaliśmy ofertę studiów na kierunku Informatyka w trybie niestacjonarnym. Zajęcia dydaktyczne w ciągu roku akademickiego realizowane będą w następujący sposób:

Semestr zimowy

Październik: zajęcia zdalne bez interakcji z wykładowcą (przygotowany materiał na platformie e-learningowej, praca własna studenta, rozwiązywanie testów);

Listopad: zajęcia zdalne z udziałem wykładowcy (wykłady prowadzone na żywo za pośrednictwem platformy WEB-EX CISCO), oraz zajęcia zdalne bez interakcji z wykładowcą;

Grudzień: 10-12 dni zajęć, ćwiczenia i laboratoria, około 8-10 godzin dziennie, zajęcia realizowane w laboratoriach WSG w Bydgoszczy.

Semestr letni

Luty-marzec: zajęcia zdalne bez interakcji z wykładowcą (przygotowany materiał na platformie e-learningowej, praca własna studenta rozwiązywanie testów);

Kwiecień-maj: zajęcia zdalne z udziałem wykładowcy (wykłady i ćwiczenia prowadzone na żywo za pośrednictwem platformy WEB-EX CISCO) , oraz zajęcia zdalne bez interakcji z wykładowcą;

Czerwiec: 10 – 12 dni zajęć, ćwiczenia i laboratoria, około 8-12 godzin dziennie, zajęcia realizowane w laboratoriach WSG w Bydgoszczy.

Realizacja pełnego programu kształcenia, na odpowiednim poziomie, na kierunku Informatyka zapewniona będzie poprzez zachowanie właściwych proporcji pomiędzy zajęciami prowadzonymi przez nauczycieli akademickich a zajęciami realizowanymi na platformie e-learningowej. Podając jako przykład pierwszy semestr kształcenia podział godzinowy pomiędzy trzy formy realizacji zajęć przedstawia się następująco:

 • zajęcia e-learningowe – 20%;  
 • wykłady i ćwiczenia zdalne w technologii WEB-EX CISCO (studenci w określonym czasie muszą uczestniczyć w zajęciach za pośrednictwem platformy WEB-EX CISCO) – 30 %; 
 • ćwiczenia i laboratoria na terenie kampusu WSG w Bydgoszczy – 50%.

Powyższa organizacja kształcenia nie odbiega od efektywnej realnej ilości godzin do tej pory realizowanej na tradycyjnych studiach niestacjonarnych w systemie 8-10 zjazdów.Taka organizacja kształcenia to przede wszystkim możliwość pełnej realizacji studiów inżynierskich przez osoby przebywające na stałe za granicą. Możliwe jest również podjęcie w takiej formie przerwanych wcześniej studiów inżynierskich.

Oferta dotyczy studiów I stopnia na kierunku informatyka i II stopnia na kierunku mechatronika, oferowane obszary kształcenia:  

 • Informatyka inżynierska:
   
 • Programowanie i technologie mobilne
   
 • Projektant e-usług
   
 • Mechatronika magisterska:
   
 • Odnawialne źródła energii
   
 • Technologie mobilne w mechatronice 

 

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia